توقف موقت پذیرش مراجعه کننده در بخش مددکاری تا تاریخ ۱۵ سپتامبر ۲۰۱۸ 

دوستان و همکاران حمایت کننده، مراجعین عزیز،

به دلیل کم شدن یکباره تعداد همکاران بخاطر بیماری و مرخصی دوره حاملگی و رفتن برخی همکاران، متاسفانه در حال حاضر امکان پذیرش مراجعه کننده جدید در بخش مددکاری نداریم. مراجعین برای بخش های زیر:
ـ پناهندگی
ـ بهم پیوستن خانواده
ـ امور مالی و کمک های سوسیال و پیدا کردن خانه
ـ و سایر موارد …

می توانند به مراکز مشاوره زیر مراجعه کنند:

Bochum

Flüchtlings- und Asylberatung (Diakonie Ruhr)

Jan Bertram
Westring 26, Raum 216
44787 Bochum
Tel.: 0234/9133-216
E-Mail: bertram@diakonie-ruhr.de

Sprechstunde: Montag bis Donnerstag, jeweils 10 bis 13.30 Uhr

Julia Gorlt
Westring 26, Raum 216
44787 Bochum
Tel.: 0234/9133-216
E-Mail: j.gorlt@diakonie-ruhr.de

Sprechstunde:
Montag 11-16 Uhr,
Dienstag 9-13 Uhr,
Mittwoch 11-13 Uhr,
Donnerstag 9-14 Uhr

Essen

ProAsyl /Flüchtlingsrat Essen e. V.
Friedrich-Ebert-Str. 30
45127 Essen

Telefon: 0201 – 2 05 39
Telefax: 0201 – 22 00 387

Mail: info(at)proasylessen.de


Offene Sprechstunden
Dienstag und Donnerstags
14:00 – 17:30 Uhr

Gelsenkirchen/ Wattenscheid

Ausländer- und Flüchtlingsbüro (Diakonie Gelsenkirchen Wattenscheid)

Astrid Kiepert
Kerstin Knuth

Pastoratstr. 6
45879 Gelsenkirchen
Telefon.: 0209 / 38948974
Fax: 0209 / 38948978

E-Mail: afb@kk-ekvw.de

این محدودیت شامل بخش روانشناسی و رواندرمانی نمی شود. افرادی که در نزد ما با بخش روانشناسی و رواندرمانی قرار دارند، می توانند کماکان سر قرارخود حاضر شوند.
 ما تلاش می کنیم به قرارهای درخواستی شما تا آنجا که ممکن است در اسرع وقت پاسخ دهیم. از توجه شما نسبت به وضعیت ما تشکر می کنیم.

از تاریخ ۱۵ سپتامبر ۲۰۱۸ مجددا در خدمت شما خواهیم بود


با سلام های دوستانه 

کریستیان کلویسترس